Oversettelse av avisartikkel i den hollandske avisen "TROUW", mars 1996.

RELIGIONSLÆREREN FORGREP SEG OGSÅ TIDLIGERE

av Ruud van Haastrecht og Co Welgraven.

AMSTERDAM.

Religionslæreren fra Rijssen som har tilstått at han har forgrepet seg seksuelt på minst 30 elever, har og tidligere begått utuktige handlinger med gutter. Han gjorde dette og på stevnesteder hvor den omstridte religiøse grupperingen, Norske Brødre, (Smiths venner) hadde sine sommerstevner. Læreren er tilhenger (medlem) av denne gruppen.

På midten av 80-tallet kom for første gang de utuktige handlingene opp i lyset, da noen av de misbrukte guttene gikk til ledelsen av trossamfunnet. Religionslæreren, en tidligere prest, ble da stillt til ansvar på et bønnemøte og straffet med taleforbud på møtene til de Norske Brodre.

Forøvrig "la de lokk på" hele affæren - og overgav ikke saken til øvrigheten. Mannen kunne da rolig fritt fortsette i sitt yrke som religionslærer. Rektor Jan Brouwer i skolesamfunnet Reggesteijn i Rijssen, har ikke visst om tidligere sedelighetsovergrep. "Dette er nytt for meg".

To avhoppere fra de Norske Brødre kommer med, uavhengig av hverandre, meldinger om tidligere utuktssaker. Disse to var tilstede på det bønnemøte hvor læreren fikk taleforbud. Men av redsel for represalier fra broderskapet, vil disse være anonyme. En av disse guttene nevner raskt tre navn på gutter som under sommerstevner (på Delden) ble misbrukt av læreren. "De gikk i stramme bukser med remmer - hvor kjønnsorganene var godt synlige, som hunder bak læreren".

Eldstebroder J.G. Littooij i de Norske Brødre, stadfester at den 53-årige docenten (læreren) fremdeles tilhører deres menighet (trossamfunn) - men han er ikke medlem. "Vi har ingen medlemmer". Læreren er regelmessig på møtene, men er "ingen prominent" figur i sekten.

Littooij sier han kan fortelle en "kolossal positiv historie" angånde læreren, men vil ikke offentliggjøre dette. Han sier han har dårlig erfaring med media. Lederen vil bare ha sagt, at denne affæren er en sak av forbigående art. "Vi tar en dag om gangen og ser utviklingen ann".

De Norske Brødre er et fundamentalistisk, protestantisk trossamfunn som i de senere år flere ganger har vært i søkelyset.

Avhoppere fra sekten forteller om seksuelle overgrep og barnemishandling hos sine tidligere trosfeller.

Et hjelpeapparat og ex-medlemmer fra de Norske Brødre (Smiths venner) hadde i denne avis et åpenhjertig stykke om den tragiske tilstand som finnes i denne sekten. Seksuelt misbruk og barnemishandling forekommer regelmessig, men blir holds skjult for omverdenen.