Betraktninger fra utsiden !

Dette skrivet er forfattet av en familiefar i Fredrikstad. Han er selv 4. generasjon i Menigheten, og har gitt sin aksept til at skrivet kopieres og spres.

De tanker og erfaringer som her er kommet på trykk, stemmer godt overens med hva en rekke andre har opplevd vedr. "vekkelsen".

"Broderen" fra Tønsberg, som er vist til i skrivet, er en familiefar i 60årene med en barneflokk på 17 stk..

BETRAKTNINGER FRA UTSIDEN

Etter å ha stått på utsiden av ´Smiths Vennerª i 5 år, er det visse betraktninger en gjør seg - for ikke å snakke om hvilke spørsmål en stiller seg selv:

· Var det et riktig valg vi tok?
· Hva savner vi mest?
· Hvordan har vi utviklet oss?
· Hvordan har ´Smiths Vennerª utviklet seg?
· Vil vi kunne forsones?
· Hva er årsaken til at det gikk som det gjorde?

Alt dette og mere til har vi vært opptatt av i disse årene. Derfor vil jeg gjerne få ned tankene vi har levd med og vært opptatt av!

*************

 

STARTEN PÅ ´VEKKELSENª

Det hele startet etter at en ungdomsgruppe hadde vært på Torsteinsslåtta en høsthelg. Disse kom tilbake midt under et møte og oppførte seg veldig annerledes enn det som var vanlig. Det var helt tydelig at de hadde vært utsatt for sterk påvirkning og blitt revet med.

Alle hadde slitt ut stemmebåndene i løpet av helgen og hadde problemer med å snakke. Det var helt klart for alle oss andre at nå var det noe som kom inn døra og overtok. Den ånden som rådde under møtet tidligere på kvelden ble ikke tatt hensyn til, og nå ble lokalet fyllt av noe fremmed.

Det var absolutt spennende med noe nytt, og vi reagerte med en blandning av fnis og alvor.

Det gikk kun noen dager, så begynnte ryktene å svirre.

´Nå skulle Skøgebenken skiftes utª.

Det tok litt tid før vi uinnvidde skjønnte at det dreide seg om første benk i lokalet, altså dagens eldstebrødre.

Disse ble nå stemplet som slappe, i gal ånd og uten innhold. Hvordan disse hadde levd og åndet for sine medmennesker og menighet i en år-rekke, hadde ingen betydning.

Som en ´broderª fra Tonsberg sa det under et møte: Glem alt som tidligere er lært i Menigheten. Det er ubrukelig! Nå er det kommet noe nytt! Jeg har nå kommet lenger på en dag enn det vi tidligere har brukt 50 år på i menigheten.ª

I flere taler blir vår tidligere menighetsliv latterlig-gjort i forhold til det fantastiske resultat rnan nå kan oppnå på en dag.

Løsningen er bare å gjøre som eliten nå befaler.

Først og fremst bli med i ´Vekkelsenª - som består av å reise seg opp og ned under møtene og strekke ut høyre arm i en nazilignende gest.

Det ble meget populært å skrike ut ´Varsko her! ... Fyr her! ... PANG!!ª midt under en annens tale, og da gjerne under talen til en såkalt uønsket person.

Man kunne på dette tidspunktet også oppleve at noen begynte å synge høyt og støyende for å overdøve taleren. Vi opplevde at til og med eldstebrødre ble bokstavelig talt synget ned.

Dette føltes naturlig nok meget tungt, og mange orket ikke nerve-påkjenningen. De sluttet rett og slett å komme på møtene.

Når eldstebroderen påpekte dette faktum, og anmodet om en mer hensynsfull ferd i forsamlingen, ble han. nærmest skjelt ut i kraftige ordelag. Her er sitert noen av argumentene:

´Man drev ikke noe sykehus! Vi kan ikke ta hensyn til de svake! De må omvende seg og komme med i Vekkelsen! Vi må velge brødrenes side! osv .. ª

Jeg vil her påpeke at rnangelen på Bibelsk tankesett er katastrofalt dårlig! Tenk bare på hvordan Jesus levde, ved å henvende seg til nettopp de syke, svake, synderne og barna.

Det måtte bli reaksjoner på slikt, og mange av oss sa klart ifra at vi ikke kunne være et taust vitne til galskapen.

Hva for eksempel med utsagn som: ´Vi kan ikke gjøre lokalen til et sykehus fordi om en i forsamlingen er svak eller syk. Det er Vekkelsen som er det herlige, og det er de som er interessert i dette vi vil oppgløde!ª. Dette ble ropt ut av en nest-eldstebroder som tydelig ville sin ´overordnedeª til livs.

Jesus fortale en gang en lignelse: ´Den Gode Hyrde forlot de 99 fårene for å finne det siste hundrede, ensomme, bortkomne og kanskje svakelige fåret ª.

Hvor enorm er ikke kontrasten, hvor sterkt vitnesbyrd om galskapen trenger vi for å våkne opp?

UTENFOR ´LEGEMETª

Det er klart at det for en trellende sjel kan være lett å søke ut i verden etter:slike hendelser. Eller de kan rett og slett være en kjærkommen unskyldning for å gå en lettere vei.

Imidlertid ønsket de aller fleste av oss fortsatt oppbyggelse på den troen vi. hadde i hjertet. Troen på at Gud.kan fri oss fra synd og gi seier:i fristelsens stund.

Derfor samlet en onkel og tante flere ungdommer hjemme i sitt hus til husmøter. Dette for om mulig å redde stakkarer ut fra ´galehusetª - en sterk betegnelse undomslederen hadde på Smiths Venners lokale. Denne ungdomslederen hadde nå sett at det var nødvendig med ´krisehjelpª. I flere måneder samlet vi oss der til gjensidig oppbyggelse og trøst ifra det høye.

Akk o' ve, Bibelens ord at vår tale skal være ja, ja, eller nei, nei, hadde ikke god sædejord her! Ganske så plutselig ville ikke denne broderen stå for det han hadde sagt og gjort overfor oss. Det viste seg at han sa en ting mens han.vred seg unna når andre spurte om dette var sant. Dermed var han et lett bytte i sitt eget garn. Plutselig hadde han redusert en formidabel tillit hos ungdommen til svik!

Null tillit i begge leire naturligvis!

Enten må denne broderen stå til rette på dommens dag for at han forlot sin første kjærlighet til sannheten. Den sannheten han tydelig ga uttrykk for ved å betegne ´vekkelsenª som galskap ......

(Jeg spurte ham direkte etter dette, og han bekreftet at han var uenig i det som skjedde i vekkelsen. Han måtte imidlertid ta hensyn til andre (familie/press??).)

....... eller så må han stå til regnskap for å ha forledet/forført ungdom til å forlate ´Vekkelsenª. Nå ved å oppmuntre dem i en periode til å lytte til samvittigheten, ånden og til å holde sammen rnot denne frekke nye ´stilenª.

Jeg vil tro det er vanskelig å ha slike uoppgjorte saker overfor unge sjeler!

Det står klart og tydelig hva som hadde vært å foretrekke fremfor å forføre en av våre minste!

Når var fårene enda mer spredt, og enhver kan tenke seg hvordan småbarns-familier og unge følte seg hånet og forlatt.

Noen blir bitre, og blir utrolig nok bebreidet for dette. Det er ikke riktig å bli bitter, der er sant.

Men, det faktum at offeret blir bittert, fritar ikke gjerningsmannen for skyld. Det finnes ingen unnskyldning for svik!

De fleste av oss som er igjen, søker til våre kjære venner på Langhus, Drammen, Brevik, Bergen osv.. Der blir vi godt mottatt av brødre som er opptatt av å vise oss Jesus og veien. Og ikke av hvor herlig det er å ha tilhengere som er lojale mot dem.

Jesus, dette mennesket som gikk foran og banet veien, viste rned sitt eget liv at det var seier å få. Vi hadde fått eksempler i Smith's Venner, på at endel lederes liv ikke var den lykte som vi trengte, der var kun ordene!

HAR JEG FUNNET ´FEILENª?

Stikkord:. ´Stort, flott, dyrt, mange!ª

Etterhvert som tiden gikk, begynte vi å diskutere hva som kunne være årsaken til forandringene i ´Smiths Vennerª.

Ganske raskt ble det klart at de fleste hadde reagert på en og samme ting.

Fra talerstolen ble det ofte, meget ofte, lagt vekt på hvor unikt, flott og dyrt våre anlegg og lokaler var. Vi kan nevnte noen kjente sitater fra taler og andre eksempler:

´... Europas mest avanserte tolkeanlegg! ª
´... samme som i FNª
´... store eiendommer uten gjeld .. ingen stats-støtte ..ª
´... store flotte lokaler kostet millioner..ª

Jo mer vi tenker oss om, jo mer husker vi hvor opptatt vi ble av at vi var best, størst og de eneste. Opptatt av å sammenligne oss med det store i denne verden.

Når man som ´frafallenª er blitt oppmerksom på og legger merke til slike ting, kan man lett se hvor man selv har vært hjernevasket.

Eksempel:

Jeg treffer en tidligere venn på gata og slår av en hyggelig prat. Vedkomrnende er hyggelig nok, men så kommer det.

´Nå skulle du ha sett Brunstad, det er blitt enormt fint. Vi har fått ´Bistroª(?). Det er til og med laget et rom med Gullkraner. Det blir kalt for ´Gjøkalvrommetª og brukes til fester for ny omvendteª.

Så forsøker du deg høflig igjen med:

´Står det bra til med kona og barna? Ungene begynner vel å skyte i været?ª

Dødfødt forsøk!

´Nei, nå skal vi akkurat til å bygge badstue, nye dusjer og leiligheter. Gjøkalv-rommet er det til og med fliser og peis osv. ...!!ª ... en endelos flom av frydefull dårskap.

Har jeg virkelig vært slik overfor andre?

Med en gang sier jeg, ´Nei, det kan ikke ha vært så ille! ª - Joda, det dukker faktisk opp både den ene og den andre nedlatende uttalelsen. Hoverende overfor andre medmennesker, skolekamerater fra Filadelfia osv..

Alt sammen dyktig implantert i våre sinn fra barnsben av.

Dette vekker meg til kamp - Kamp for å redde meg selv og mine barn ut av ´maktens klørª.

Det er nemlig makt det dreier seg om. Dessverre er det også et meget primitivt motiv som ligger bak - nemlig Ære, Familie-ære, penger og begjær!

Tilbake til møtet med min venn:

Vedkommende er så opptatt av å fortelle meg hvilke jordiske ´fortreffeligheterª jeg går glipp av, at han fullstendig glemmer det eneste viktige.

Når man treffer sitt rnedmenneske, bør man bestrebe seg på å vise oppmerksomhet, godhet, være hensynsfull og varsom. Gode dyder og kjøreregler i livet. Glemte dyder i et fullstendig selv-oppslukt og selv-opphøyet samfunn!

Det er i denne fasen at jeg rnå tenke over følgende:

HJERNEVASK?

Er jeg hjernevasket?

Hvordan skader det meg?

Eksempel:

Et ektepar treffer en herlig broder. Kona er i ´menighetenª - mannen er uomvendt.

Broderen: ´Takk for sist, det var et herlig stevneª - han er selfølgelig henvendt til konen. Så ... henvendt til den uomvendte:

´Og hvordan står det til med deg da, (stakkar)ª. (Med skikkelig medfølende trykk på deg.) Og overser Mennesket foran seg straks med et: ´Det var virkelig godt å høre kona di på søndag.ª.

Resultat:

Etter en tid, kanskje år med slik behandling vil denne mannen være enkel å overbevise om at han er et Null. En omvendelse vil sjelden være resultat av en overbevisning, en tanke. Nei, rett og slett en logisk følge av psykisk nedbrytning på menneskelig vis. Forstå det den som kan, rnen det er dessverre et faktum at mange ikke ønsker eller tør å forstå!

Det er det fremste tegnet på en som er hjernevasket, at han ´synes synd på de stakkarene som ikke tror lenger!.ª Han vil gå rundt resten av livet i lykkelig forvissning om at han tilhører den eneste rettferdige, sanne og feilfrie lære her på jorden. Og samtidig at alle andre er mindre verdt, til og med som mennesker.

Forresten, brødrene omtaler ofte resten av befolkingen som ´Menneskeneª. Det legges sterk vekt på den negative betoningen i ordet. Menneskeverdet reduseres til en ´masseª, en grøt av unyttig kjøtt og blod. Ordene ´rnasseª og ´hopenª benyttes flittig i taler og vitnesbyrd, for å befeste den oppfattelsen man skal ha om egen fortreffelighet i samfunnet.

Det er fellesskapet som er det viktige, individet er nå redusert til en trussel!

Slik behandler ofte ´Smiths Vennerª slike som er uomvendte eller i deres øyne ´frafallneª.

Men, dersom du drister deg til å påpeke slike opplagte overgrep, vil du autornatisk få svaret:

´Stakkars han, han har ikke forstått døden i kjødetª, ´Du må lide i kjødetª, - og så er man igang og nedverdiger andre igjen.

Og med den: Opphøyer seg selv.

Det er likegyldig hva Bibelen sier om dette!

Jeg er ganske sikker på at ´Menighetenª vil bestå som et lukket ´lykkeligª samfunn.

Fordi:

· Ingen som er hjernevasket vil kunne komme ut av dette selv. Det må en hendelse eller tragedie forårsake.
· De vil forbli i troen på at de er underlagt en guddomrnelig styring fra ´brødreneª.
· Det vil alltid eksistere ´ledereª som er frekke nok til å hevde at deres vilje er ´Guds viljeª.
· Fra barnsben av er ´venneneª opplært til å ikke tenke selv. ´Stol på brødreneª.

En annen meget kjent setning i diverse taler er ´Vi må gå ned på deres nivå når vi skal tale til dem, ... vinne dem, ... Iæere dem ... osv.ª

Herlig selvopphøyende, ikke sant?

Neste gang jeg møter den som sier:

´Nå, hvordan går det med deg da?ª, da vil jeg være oppmerksorn på tonen det blir sagt i. Hvis jeg der føler at vedkommende vil se meg krype, da vet jeg at vedkommende ikke er en god person.

Hadde vedkommende vist ekte interesse, vil man garantert kjenne denne varmen. Nei, dessverre er den første versjonen den mest vanlige! Dette er noe som veldig mange kan bekrefte som en regel, heldigvis med de obligatoriske unntakene.

BARN AVVISER FORELDRENE!

Dette er helt naturlig!

At foreldrene skulle avvise barna sine, ville vært helt naturstridig!

Det er meget bevisst at disse rnanipulerende, maktsyke lederne i ´Smiths Vennerª bruker ungdommen og barna mot sine foreldre!

Et kjent fenomen innen ´Hjernevaskª er folgende:

· Et barn (ungdom) er mer eller mindre innstillt på at foreldrene skal forsvinne ut av livet deres en gang. Det er normalt at døden får den rekkefølgen. Derfor er det av naturen innlagt en forutsetning om at bindingen denne veien ikke behøver være så sterk.

· Når man ser fra motsatt side, vet vi at foreldrene sjelden overlever sine egne barn eller barnebarn. Bindingen er også meget sterkere, og består mye av beskyttertrang! For ikke å glemme den naturlige ´morskjærlighetenª! Guds visdom!

Men,. ......

Kynisk sett, er det langt lettere for et barn å avskrive sin far enn omvendt!!

Dette fenomenet utnyttes helt bevisst av enkelte krefter innen ´vennesamfunnetª.

Denne lumske teknikken vil ikke bli avslørt før ´overgreps-generasjonenª har blitt gamle nok til å få egne barnebarn.

Da vil det være smertelig for sent!!

De vil aldri kunne gjøre godt igjen den ondskap de ble forledet til å gjøre. Mange er blitt (an)befalt å bryte kontakten med foreldre, og deretter nekte samvær med evt. barnebarn. Dette for å tvinge disse til å innrømme at ´brødreneª har rett!

En god del er nemlig ikke sterkere enn at de svikter sin egen overbevisning i skrekk og avmakt for en skjebne i ensomhet. For et endeligt, for en utgang av livet!

Mange gode ektepar sitter nå ensornme igjen etter å ha ofret alt for sine barn, tatt imot en hel flokk i tro. Denne ofringen av sitt eget ungdomsliv, blir belønnet med en grusom utakknemlighet.

Denne utakknemligheten blir til og med kalt nidkjærhet!!! ... og blir applaudert av ledende brødre og andre forførere.

Det blir talt i veldige vendinger om menighetens storhet og lovprisningene går høyt om dens fortreffelighet. Det mest verdifulle ser ikke lenger ut til å være Jesus og slett ikke Guds skaperverk - nemlig Mennesket.

Dette organiserte fellesskapet som ´Smiths Vennerª er, er vitterlig rner og mer menneskeskapt!

TIL VEKKELSE:

Velkjente metoder innen hjernevask, og som burde skrike høyt til oss:

´Fare!ª

· når du isoleres fra samfunnet!
· målet helliger middelet (se utstøtelse)
· når du styres av sterke ledere
· når andre overtaler deg til å kutte ut fornunftige avgjørelser eller tanker
· tvil og/eller kritikk er forbudt!!!
· når verden sees i svart/hvit (vi er det eneste, alt annet er skarn)

Med altfor sterk tydelighet kjenner jeg selv igjen hva vi lenge har vært utsatt for.

En tidligere stor broder sto fram i fjernsyn og innrømmet at han hadde vært hjernevasket. Først etter 50 - 60 år hadde han skjønt dette. Det er betegnende at denne ´broderenª i alle år var blitt omtalt som den lykkeligste mann på jorda. Han var lykkelig uvitende om forførelsen han var offer for! Forført til å se ned på andre mennesker! Nå så han klart hva han hadde drevet med, og han skammet seg.

Dette sier ganske mye!

Tenk selv, døm selv, men ikke fordøm!